เครื่องเชื่อมท่อ HDPE

  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น M160LD (มือหมุน มีเกียร์)
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น M160LS (มือหมุน ไม่มีเกียร์)
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T160
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T250
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T315
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T450
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T630
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น FTH800
  • เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T1000
  • เครื่องเชื่อมอุปกรณ์ HDPE รุ่น SHJ315,450,630

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น M160LD (มือหมุน มีเกียร์)

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น M160LS (มือหมุน ไม่มีเกียร์)

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T160

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T250

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T315

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T450

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T630

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น FTH800

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T1000

เครื่องเชื่อมอุปกรณ์ HDPE
รุ่น SHJ315,450,630

รุ่น CH63

รุ่น CH110