รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ข้อต่อท่อ HDPE

 

ข้อต่อท่อแบบเชื่อม (FABRICATED)

 

ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด (COMPRESSION)

 

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า

 

อุปกรณ์ประกอบ (ACCESSORIES)