ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เอส.ซี.บี. ไพ้พ์ ไลน์นิ่งซิสเทมส์ จำกัด

S.C.B. PIPE LININGSYSTEMS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 70/1 หมู่ที่ 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร. 02-4631780 มือถือ 081-2590657

FAX : 02-4631781

 

E-mail : scb-pipeliningsystems@hotmail.com